DE KONINGEN

De koninginnenkoek - De held van de koningin - De koning van het woud

Zoals iedereen weet, is wie de boon heeft, de koning. Wedijver onder de drie kleine Moonkys die proberen te gissen waar de boon in de taart verstopt zit.

DE KONINGINNENKOEK

Zoals iedereen weet, is wie de boon heeft, de koning. Wedijver onder de drie kleine Moonkys die proberen te gissen waar de boon in de taart verstopt zit. Sol en Kleine Moonky staan als hanen tegenover mekaar in hun ijver en weigeren er zelfs maar aan te denken dat de koning ook een koningin kan zijn …

DE HELD VAN DE KONINGIN

Het is feest. Luna straalt omdat het lot haar tot koningin uitriep. Maar nu moet de koningin haar koning kiezen. Een moeilijke keuze voor Luna. Ze moet haar lieveling aanwijzen. Ze wil geenszins Sol jaloers maken of Kleine Moonky wanhopig. Luna bedenkt proeven om haar keuze te maken.
Maar Karnax en Kasimolo liggen op de loer en Sols ridderlijke houding komt eraan te pas om de Moonkys uit de penarie te redden. Kleine Moonky stelt Luna grootmoedig voor Sol als koning te nemen. Leve koning Sol !

DE KONING VAN HET WOUD

Luna, Sol en Kleine Moonky verlaten de feesttafel om ‘koning en zijn hofhouding’ te spelen. Ze spelen dat de koning, de koningin en de kleine prins een wandeling maken in het woud. Sol legt het er wat dik op met al zijn privileges als majesteit, maar dat wekt kwaad bloed bij Karnax. Die beslist de kroon te stelen, want hij en hij alleen is de koning van het woud.


© The Moonkys Company